Hakowanie mózgu

Czy postęp techniczny może wkrótce zapewnić nam doskonałą wiedzę o innych umysłach? Bora Dogan prowadzi dochodzenie.


Fizykalizm i empatyczne zrozumienie

Michael Philips argumentuje, że możliwość empatii jest nie do pogodzenia z ideą, że świat jest na wskroś fizyczny.


Współczująca moralność Schopenhauera

Tim Madigan o zrzędzie, która głosiła współczucie.


Paradoks empatii

Ramsey McNabb o tym, jak się czują inni ludzie.