Nietzsche i Heidegger: laminować czy rozdzielać?

Bill Cooke o humanistycznej wartości Nietzschego.


Filozoficzna iluminacja czy złudzenie?

Psychiatra Eva Cybulska przedstawia psychologiczną interpretację Wiecznego powrotu Nietzschego.


Nietzsche i wieczne nawroty

J. Harvey Lomax o miłości wieczności.


Nietzschego 2000

Wprowadzenie autorstwa H. Jamesa Birxa.


Nietzsche i ewolucja

H. James Birx przygląda się głębokiemu wpływowi Darwina na dynamiczną filozofię Nietzschego.


Nietzsche i wartości

Nietzsche odrzucał wszelką konwencjonalną moralność, ale nie był nihilistą – wzywał do przewartościowania wszelkich wartości. Alexander V. Razin opisuje przepaść dzielącą go od innego wielkiego moralisty, Immanuela Kanta.


Nietzschego i Niemcy

Stefana Sorgnera o nadal kontrowersyjnym wpływie Nietzschego w kraju jego urodzenia.


Nietzsche i Schopenhauer o współczuciu

Timothy J. Madigan wyjaśnia zasadniczą różnicę między współczuciem a litością.