Bergson: prawa, instynkty, wizje i wojna

Carl Strasen mówi, że idee Henri Bergsona dotyczące wojen wymagają ponownego odkrycia.


Głosy bez przemocy

Oidinposha Imamkhodjaeva ocenia argumenty przeciwko przemocy wśród starożytnych filozofii azjatyckich.


Filozofia wojny

Ziyad Hayatli przedstawia skondensowaną historię filozofii wojny.